Kroky, které stanovil Pán Bůh k obnovení vztahu mezi ním a člověkem:
 

VÍRA
POKÁNÍ
VYZNÁNÍ
PONOŘENÍ


 

Je li víra v Kristovu oběť tak silná, že dovede člověka k pokání a vyznání, pak v okamžiku ponoření (křtu) na odpuštění hříchů dochází ke znovuzrození a mezi člověkem a Bohem opět vzniká hříchem zničený vztah.

 

Člověk je spasen a začíná žít nový život v království Božím