TIPY, JAK SPRÁVNĚ STUDOVAT SLOVO BOŽÍ


JEDNOZNAČNOST
KONTEXT
SOULAD S CELKEM
DALŠÍ TIPY


Člověk by měl důsledně prověřit všechny své závěry získané z Písma pohledem přes tyto zásady. Přesto, že nejsou vyčerpávající, podle naší zkušenosti jsou dostatečné k dosažení
rozumné míry jistoty a pokoje, že dosažené poznání je správné.
Pomoci cvičit se v této dovednosti je jedním z cílů této sekce webové stránky.

VÝKLAD TEXTU