Biblické otázky

Pokud máte otázku, týkající se Bible, prosím, napište ji na naši e-mailovou adresu. Budeme se snažit na Vaši otázku co nejdříve odpovědět.

Ve kterém okamžiku jsou člověku odpuštěny hříchy? ...ODPOVĚĎ sk22:16

Přichází víra zázračným osvícením, nebo přichází jako výsledek našeho úsilí? ...ODPOVĚĎ Ř10:17

Je moudré plánovat sami, bez Pána Boha?   ...ODPOVĚĎ Jk4:13 //obraz

Patří k obtížné chvíli zkoušky radost?   ...ODPOVĚĎ Jk1:2 //obraz

Jsou lidé bez zákona, sami sobě zákonem?   ...ODPOVĚĎ Ř2:14  //obraz

Bude planeta existovat věčně? ...ODPOVĚĎ Mt24:35 2P3:10

Je syn v Božích očích vinnen hříchy svého otce? ...ODPOVĚĎ Ez18:1-18

Znamená odpuštění nikdy nevzpomenout na křivdy, které se mi staly? ...ODPOVĚĎ Žd.8:12

Spojuje Bible bázeň před Hospodinem se štěstím člověka? ...ODPOVĚĎ Ž112:1

Věděli židovští učitelé a kněží předem, kde se má Ježíš narodit? ...ODPOVĚĎ Mt2:1

Máme se nechat formovat tímto světem? ...ODPOVĚĎ Ř12:2

Byl Pavel pro lidi bez Zákona sám jako bez Zákona? ...ODPOVĚĎ 1K9:19

Šel Káleb za Bohem naplno?   ...ODPOVĚĎ Nu14:24

Projevil Izrael při vstupu do zaslíbené země pohrdání Bohem?  ...ODPOVĚĎ Nu14:1,23

Přál Pavel lidem "hodně štěstí a zdraví"?  ...ODPOVĚĎ F1:2

Najde těsnou bránu a úzkou cestu, která vede k životu kdekdo?  ...ODPOVĚĎ Mt7:13

Přinesli jsme si něco na svět?   ...ODPOVĚĎ 1Tm6:7

Odpovídá někdy Pán Bůh na modlitby i slůvkem "NE"?   ...ODPOVĚĎ 2K12:8