Výklad textu

Dosud jsme se zabývali tím, že jsme:

1. položili otázku, a
2. hledali vhodné biblické verše s odpověďmi.

Při systematickém, neboli VÝKLADOVÉM studiu Bible však potřebujeme přístup opačný:

1. Máme verš a
2. hledáme otázku, na kterou tento verš JEDNOZNAČNĚ odpovídá.

/Jakub 1:2/ Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek.

OTÁZKA: Máme se radovat ze zkoušek?

Toto je základní informace, kterou se můžeme z verše /Jakub 1:2/ dozvědět. Nic jiného bychom v tomoto verši ani hledat neměli. Pokud takto zpracujeme celou Bibli, dostaneme tu informaci, kterou nám chtěl Pán Bůh předat.

PŘÍKLAD
CVIČENÍ 1
CVIČENÍ 2
CVIČENÍ 3
AUTORSKY ZALOŽENÁ HESLA NA WIKIPEDII