Příklady jednoznačnosti

SCHÉMA SPRÁVNÉHO POSTUPU PŘI POUŽITÍ PRINCIPU JEDNOZNAČNOSTI:

Položit otázku:
KROK 1. Nashromáždit co nejvíce materiálu, ze kterého se můžeme něco k otázce dozvědět

KROK 2. Rozdělit materiál do dvou skupin - verše (argumenty, důkazy) jednoznačné (přímé) - verše (argumenty, důkazy) nejednoznačné (nepřímé)

 

KROK 3. Uspořádat verše podle pádnosti. Verše (argumenty, důkazy) jednoznačné (přímé) postavit na první místo úvahy, verše nejednoznačné přizpůsobit a vysvětlit ve světle veršů přímých. "

Konec: Odpovědět na otázku

Pojďme si teď vyzkoušet použít Princip jednoznačnosti v biblické praxi - hledáme jednoznačný argument, který přebije ty argumenty víceznačné.

PŘÍKLAD 1

Otázka : VE KTERÉM OKAMŽIKU DOCHÁZÍ K ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ?
(Ke spasení je třeba udělat několik kroků. Víra, pokání, křest. Dochází k odpuštění hříchů ještě před křtem, nebo až při něm?)

KROK 1 ... SHROMAŽĎOVÁNÍ MATERIÁLU
KROK 2... ROZDĚLENÍ NA JEDNOZNAČNÉ A VÍCEZNAČNÉ
KROK3 ...SPRÁVNÉ POŘADÍ VERŠŮ PODLE PÁDNOSTI
ZÁVĚR
-----------------------------------------------

PŘÍKLAD 2
Otázka : NESE SYN OTCOVY VINY?
(Mnozí tvrdí, že všichni se rodíme a svým narozením na sebe bereme vinu Adamova hříchu.)

KROK 1 ... SHROMAŽĎOVÁNÍ MATERIÁLU
KROK 2... ROZDĚLENÍ NA JEDNOZNAČNÉ A VÍCEZNAČNÉ
KROK3 ...SPRÁVNÉ POŘADÍ VERŠŮ PODLE PÁDNOSTI
ZÁVĚR

ZPĚT na principy jednoznačnosti