cvičení jednoznačnost

Porozuměli-li jste úvodní úvaze i příkladům, a máte li chuť k další práci

s textem, můžete si na těchto dalších otázkách procvičit metodu prakticky:

Pro připomenutí - SCHÉMA POSTUPU PŘI HLEDÁNÍ BIBLICKÉ ODPOVĚDI

 

 

 

Položit otázku:

 

KROK 1. Nashromáždit co nejvíce materiálu, ze kterého se můžeme něco k otázce dozvědět

 

KROK 2. Rozdělit materiál do dvou skupin - verše (argumenty, důkazy) jednoznačné (přímé) - verše (argumenty, důkazy) nejednoznačné (nepřímé)

 

KROK 3. Uspořádat verše podle pádnosti. Verše (argumenty, důkazy) jednoznačné (přímé) postavit na první místo úvahy, verše nejednoznačné přizpůsobit a vysvětlit ve světle veršů přímých. "

 

Konec: Odpovědět na otázku

 

 

 

CVIČENÍ 1

 

Otázka : BUDE PLANETA EXISTOVAT VĚČNĚ?

 

(Svědkové Jehovovi tvrdí, že ano, a že spasení lidé, kteří nepatří mezi 144 000 vyvolených na ní budou bydlet.) KROK 1...SHROMAŽĎOVÁNÍ MATERIÁLU

 

KROK 2... ROZDĚLENÍ NA JEDNOZNAČNÉ A VÍCEZNAČNÉ

 

KROK 3 ...SPRÁVNÉ POŘADÍ VERŠŮ PODLE PÁDNOSTI

 

ZÁVĚR / /KLÍČ

 

--------------------------

 

CVIČENÍ 2 / / KLÍČ

 

Otázka : PLATÍ PŘIKÁZÁNÍ "CTI OTCE A MATKU" PO CELOU DOBU ŽIVOTA RODIČŮ I DĚTÍ?

 

--------------------------

 

CVIČENÍ 3 / / KLÍČ

 

Otázka : JE VÍRA BOŽÍ DAR, KTERÝ PŘICHÁZÍ BEZ PŘIČINĚNÍ ČLOVĚKA?

 

---------------------------

 

CVIČENÍ 4 / / KLÍČ

 

Otázka : SPASÍ ČLOVĚKA SPRAVEDLIVÉ SKUTKY?

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Další cvičení budou postupně přidávána...